Slukfiske etter gjedde

Hvordan fange gjedde med spinnutstyr

Gjedde er en av de mest populære sportsfiskene vi har i Norge. Det er også en veldig populær og yndet fisk i mange andre deler av verden. Grunnen er egentlig ganske enkel; gjedden er en fisk som kan bli veldig stor og den gir også en god kamp for fiskeren.

Før vi går løs på fiskemetodene skal vi gå gjennom noen fakta om gjedden.

Gjedden er en av de største rovfiskene vi har i ferskvann. Den finnes i innsjøer, små dammer og elver i de fleste delene av landet. Gjedde er dessuten en vanlig fisk i hele Europa, Asia og de nordlige delene av Amerika. Den er også en av de få ferskvanns artene som kan tåle en del saltinnhold i vannet. Dette gjør at havområder med relativt lavt saltinnhold (ikke over 7 promille salt) som regel inneholder gjedde. Et godt eksempel på dette er Østersjøen, der noen plasser er veldig mye gjedde.

Når vannet begynner å bli varmere på våren, begynner gjedden å gjøre seg klar til gyting. Under parringsleken har som regel en hunn gjedde flere hanner som følger etter den. En hunn gjedde blir betraktelig større enn en hann. Som regel klekkes eggene etter så lite som 10-15 dager. Dietten til yngelen består i begynnelsen av stort sett innsekter og små larver. Så snart de blir noen få centimeter lange begynner den å spise annet fiskeyngel. Det er denne dietten som gjør at en gjedde har en enormt bratt vekstkurve i starten. En gjedde er kjent som en glupsk fisk. Dette illustreres godt av at den foretrekker byttefisk som er opp mot 15% av sin egen kroppsvekt. I vann der det er rikelig med tilgang på byttefisk, spiser som regel gjedden 1-2 måltider i uken. En gjedde i disse vannene vil som regel bli veldig store. I de vannene der det er dårligere tilgang, jager den mer etter maten og spiser oftere. Fisken blir som regel ikke så stor i disse vannene. Favorittmaten er nok andre fiskearter, men en gjedde spiser stort sett det den kommer over. Den er kannibalsk og spiser også frosk og til og med små fugl som forviller seg inn i vannmassene.

Gjedden er en fisk som oppholder seg i nærheten av bunnen i de fleste tilfeller. Det finnes imidlertid utallige unntak til denne forestillingen av gjedden som en typisk bunnfisk som gjør at vi ikke kan ta noe for gitt. En gjedde jakter i hovedsak ved hjelp av synet. Dette understrekes av at den stort sett er aktiv om dagen. Det har imidlertid blitt påvist at den har veldig god smaks og lukte sans.

Gjeddefiske – hvordan finne den?

En gjedde er som regel en veldig lett fisk å få på kroken. Så lange du klarer å finne ut hvor den står. De fleste som fisker etter gjedde med slukutstyr fisker på sommeren når vannet er relativt varmt. Let da i områder som har vegetasjon i nærheten. Disse områdene innholder veldig ofte fisk. Det har vært nevnt tidligere at ørreten og røya liker seg i områder som dette. Gjedda spiser disse artene så derfor vil den også være rett i nærheten. Det samme vil gjelde for grunner, bukter, skrenter og liknende. Det kan derfor være veldig lurt og komme seg litt opp i høyden før man fisker for å få øye på disse områdene.

Hvis vannet er kaldere vil en gjedde trekke til dypere vann der vannet er varmere. Du må derfor velge et agn som kommer dypere ned i vannet. En annen ting å tenke på når det er kaldt i vannet er at innsveiving av agn bør være mye roligere enn hvis vannet er varmt. Kaldt vann gjør at fisken senker tempoet.

Hvilket agn skal brukes for å fange gjedde?

Hvis vi skal fiske gjedde på grunt vann, er det lette sluker og spinnere med tynt metall som brukes. De fiskes i moderat tempo med mange stopp. Selv om slukene skal være lette, kan det være lurt å bruke noen med litt størrelse. Det hindrer at du får all den minste fisken. Flyte wobblere er også et suverent agn på grunt vann. Prøv å fisk en overflate wobbler langs siv kanter. Det er utrolig moro når fisken kommer ut av intet og kaster seg over wobbleren.

Skal du fiske på litt dypere vann, er det påkrevd med litt tyngre utstyr. Store tunge spinnere er som regel førstevalget til de mest erfarne gjeddefiskerne. Husk å la dem synke helt til bunnen før du begynner innsveivingen. Wobblere er også glimrende her, men nå må du bruke typen som synker. La den gå med moderat fart langs bunnen.

Det er også populært å fiske med naturlig agn etter gjedde. I mange tilfeller er det faktisk det som gir best resultat. Problemet med dette er at du først må få tak i agnet før du kan fiske med det. Vanlige agn arter er mort og laue. I Norge, og mange andre land, er det ulovlig å fiske med levende agn. Derfor må fisken avlives før den kan brukes til fiske.

En ting som er veldig viktig når man fisker gjedde er at man må modifisere det vanlige snøret sitt litt. En stålfortom er påkrevd. Dette er på grunn av at en gjedde har utrolig skarpe tenner som lett biter over et tynt nylon snøre.

Når du skal lande en gjedde må du passe fingrene. De må holdes langt unna kjeften til gjedda fordi et bitt kan gi deg store skader. Bruk et fast grep rundt nakken for å få fisken i land.